JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Mål enligt Plan- och bygglagen: P 11579-12

Fråga om borttagande av träd och buskar inom ett område där träd enligt planen inte får fällas är att se som en lite avvikelse.

Tillhörande dokument