JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Mål enligt Plan- och bygglagen: P 1190-13

En balkong med en area om 3,7 kvadratmeter som kragar ut 1,3 meter från husliv 2,5 meter över marken har ansetts öka byggnadens volym och därmed vara att betrakta som en bygglovspliktig tillbyggnad.

Tillhörande dokument