JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Mål enligt Plan- och bygglagen: P 1296-13

Fråga huruvida farstukvist är att anse som en bygglovspliktig tillbyggnad.


 

Tillhörande dokument