JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Mål enligt Plan- och bygglagen: P 1480-13

Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus. Bygglovet har upphävts eftersom såväl ansökt åtgärd som den byggnad på vilken åtgärden ska utföras strider mot detaljplanen, i fråga om antal våningar. Avvikelsen har inte bedömts som mindre.

Tillhörande dokument