JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Mål enligt Plan- och bygglagen: P 1574-13

I ett mål om bygglov för två vindkraftverk har har prövningen vid mark- och miljödomstolen begränsats på ett sätt som inte ansetts vara möjligt.Målet har därför återförvisats dit för förnyad handläggning.

Tillhörande dokument