JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Mål enligt Plan- och bygglagen: P 1602-13

Fråga om bygglov för 5 kvadratmeter stort växthus invid gräns till
grannfastighet.

Tillhörande dokument