JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Mål enligt Plan- och bygglagen: P 2238-13

Mark- och miljööverdomstolen har, med ändring av mark- och miljödomstolens dom, dömt ut ett förelagt vite. Särskilda skäl att jämka vitet har inte ansetts föreligga.

Tillhörande dokument