JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Mål enligt Plan- och bygglagen: P 2324-13

Fråga, i mål om antagande av detaljplan, om detaljplanens förenlighet med hushållningsbestämmelserna i miljöbalken samt om den miljökonsekvensbeskrivning som utgjort underlag i ärendet  bl.a. uppfyller gällande krav på beskrivning av alternativ.

Tillhörande dokument