JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Mål enligt Plan- och bygglagen: P 2699-12

Då en kommun inte klargjort i en detaljplan  att det fanns förutsättningar att hantera dagvattnet och därmed  säkerställa en godtagbar dagvattenhantering har Mark- och miljööverdomstolen upphävt planen.

 

Tillhörande dokument