JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Mål enligt Plan- och bygglagen: P 311-13

Efter invändningar bl.a. om jäv vid handläggningen hos kommunen, har överklagande av detaljplan avslagits.

Tillhörande dokument