JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Mål enligt Plan- och bygglagen: P 3194-13

Grannar som i ett granneyttrande enligt 9 kap. 25 § PBL medgett sökt bygglov har efter att bygglov beviljats av byggnadsnämnden inte ansetts ha rätt att överklaga beslutet. Byggnadsnämndens beslut har inte ansetts gå dem emot.

Tillhörande dokument