JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Mål enligt Plan- och bygglagen: P3247-13

Byggnadsnämnd har ansetts inte ha uppfyllt sin skyldighet att kommunicera en ansökan om bygglov. Även fråga om vilken prövning som gjorts i nämnden. Ärendet har återförvisats till byggnadsnämnden.

Tillhörande dokument