JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Mål enligt Plan- och bygglagen: P 3495-13

Fråga om en antagen detaljplan medför en sådan betydande miljöpåverkan att en MKB krävs. Bedömningen utgår från den markanvändning som en gällande detaljplan medger.

Tillhörande dokument