JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Mål enligt Plan- och bygglagen: P 3542-13

Tilläggsavgift enligt ÄPBL har inte ansetts kunna tas ut efter den 1 juli 2013 då PBF efter nämnda datum innebär att avgift tas ut för överträdelsen att påbörja en åtgärd utan startbesked och något krav på startbesked inte fanns enligt ÄPBL.

 

Tillhörande dokument