JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Mål enligt Plan- och bygglagen: P 4149-12

Mark- och miljööverdomstolen har upphävt ett beslut att anta en detaljplan eftersom kraven i 6 kap. 12 § miljöbalken på redovisning av rimliga alternativ i en miljökonsekvensbeskrivning inte har ansetts uppfyllda.

Tillhörande dokument