JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Mål enligt Plan- och bygglagen: P 4206-13

Ett föreläggande vid vite att vidta rättelse av olovligen uppförd tillbyggnad har bedömts uppfylla kraven på tydlighet och precision.

Tillhörande dokument