JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Mål enligt Plan- och bygglagen: P 432-13

Förhandsbesked för uppförande av bostadshus som enligt ansökan placeras i i öppet landskap som enligt översiktsplan och länsstyrelsens beslut ska skyddas mot nyetablering utanför traditionella gårds- och bybildningar som kan skada den värdefulla kulturmiljön.

Tillhörande dokument