JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Mål enligt Plan- och bygglagen: P 4390-13

En tillbyggnad som avses att placeras med viss vinkel mot huvudbyggnaden har inte ansetts medföra att byggnaden som helhet avviker mot den bestämmelse i detaljplanen som anger att huvudbyggnaden ska placeras i planen angiven byggnadslinje. Det har ansetts som en mindre avvikelse att tillbyggnaden innebär ett överskridande av största tillåtna byggnadsarea med 10 kvm. Sammantaget har förutsättningarna för bygglov ansetts uppfyllda.

 

Tillhörande dokument