JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Mål enligt Plan- och bygglagen: P 4741-13

Fråga om bygglov för uthus inom bostadsfastighet strider mot detaljplan och om det är möjligt minska den i detaljplanen angivna byggrättens omfattning med hänsynen till eventuella olägenheter för omgivningen

Tillhörande dokument