JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Mål enligt Plan- och bygglagen: P 5107-13

Ett planerat 16 kvm stort förråd som i sin helhet var tänkt att placeras på punktprickad mark en meter från tomtgräns har inte betraktats som en mindre avvikelse från planen.

Tillhörande dokument