JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Mål enligt Plan- och bygglagen: P 5718-12

Länsstyrelses beslut att återförvisa bygglovsärende till byggnadsnämnden p.g.a. otillräcklig prövning i visst avseende har inte ansetts överklagbart. Överklagandet till mark- och miljödomstolen skulle därför ha avvisats.

Tillhörande dokument