JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Mål enligt Plan- och bygglagen: P 5735-12

I ett mål om bygglov har Mark- och miljööverdomstolen funnit att grannars förlust av utsikt inte var en betydande olägenhet. Samhällsbyggnadsnämndens beslut att bevilja bygglov har därför fastställts.

Tillhörande dokument