JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Mål enligt Plan- och bygglagen: P 5910-12

I ett mål om föreläggande om att undanröja en pooluppbyggnad har Mark- och miljööverdomstolen upphävt byggnadsnämndens beslut eftersom byggnadsnämnden inte senast i samband med beslutet om föreläggande fattat beslut i fråga om en ingiven reviderad bygglovsansökan.

Tillhörande dokument