JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Mål enligt Plan- och bygglagen: P 5960-12

Fråga om byggnadsavgift  Vid bygge av takkupor hade inte bygglov följts. MÖD fann dock att avvikelsen inte är en sådan stor eller allvarlig avvikelse från meddelat bygglov att förutsättningar för uttagande av byggnadsavgift har förelegat.

Tillhörande dokument