JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Mål enligt Plan- och bygglagen: P 601-13

Ett bygglov har avvikt från en stadsplan. Avvikelser beträffande en huvudbyggnads höjd och areal har ansetts vara mindre och förenliga med planens syfte. Avvikelse beträffande en komplementbyggnad har inte ansetts vara mindre och förenlig med planens syfte.

Tillhörande dokument