JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Mål enligt Plan- och bygglagen: P 6220-13

Mark- och miljööverdomstolen har upphävt ett tidsbegränsat bygglov eftersom det inte var visat i målet att behovet av den sökta åtgärden enbart var tillfälligt.

Tillhörande dokument