JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Mål enligt Plan- och bygglagen: P 6260-12

I ett mål om utdömande av vite har Mark- och miljööverdomstolen instämt i mark- och miljödomstolens bedömning att det funnits förutsättningar för att döma ut ett förelagt vite avseende en olovligt uppförd pooluppbyggnad. Mark- och miljödomstolens dom har därför fastställts.

Tillhörande dokument