JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Mål enligt Plan- och bygglagen: P 6591-13

Fråga om den miljökonsekvensbeskrivning som utgjort underlag i planärendet uppfyllt kraven på redovisning av rimliga alternativ. Även fråga om kommunen vid utformningen av detaljplanen tagit skälig hänsyn till befintliga bebyggelse-, äganderätts- och fastighetsförhållanden.

Tillhörande dokument