JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Mål enligt Plan- och bygglagen: P 6781-13

Vid en avvägning mellan det enskilda intresset av att få bygga ett bostadshus och det allmänna intresset av att styrka nyttjandet av marken har det allmänna intresset ansetts väga tyngst. Nämndens beslut om att avslå ansökan om positivt förhandsbesked har därför fastställts.

Tillhörande dokument