JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Mål enligt Plan- och bygglagen: P 6846-12

Målet avsåg överklagande av fem fristående bygglov. Länsstyrelsen hade inte prövat samtliga bygglov. Eftersom länsstyrelsen inte prövat alla bygglov återförvisades målet till länsstyrelsen för ny handläggning.

Tillhörande dokument