JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Mål enligt Plan- och bygglagen: P 7292-12

Anordnande av parkeringsplatser är inte att betrakta som bebyggelse enligt ÄPBL. Punktprickad mark utgör därför inte ett hinder mot anordnande av parkeringsplatser.

Tillhörande dokument