JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Mål enligt Plan- och bygglagen: P 7639-13

Ett beslut om s.k. justering av bygglov har bedömts som ett nytt beslut om bygglov och föranlett återförvisning till byggnadsnämnd eftersom sakägare inte beretts tillfälle att yttra sig.

Tillhörande dokument