JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Mål enligt Plan- och bygglagen: P 8490-13

Ett rättegångsfel har ansetts avhjälpbart i Mark- och miljööverdomstolen. Efter meddelat prövningstillstånd har överklagandet avslagits.

Tillhörande dokument