JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Mål enligt Plan- och bygglagen: P 8533-12

Mark- och miljööverdomstolen har funnit att en föreslagen byggnation är att anse som en ny huvudbyggnad och inte som en  tillbyggnad till befintlig huvudbyggnad.

Tillhörande dokument