JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Mål enligt Plan- och bygglagen: P 8537-12

Fastighetsägare som sökt bygglov för carport och uppfört byggnaden innan byggnadsnämnden fattat beslut om bygglov kunde inte påföras byggnadsavgift. Övergångssproblematik.

Tillhörande dokument