JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Mål enligt Plan- och bygglagen: P 8650-12

Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus utanför detaljplanelagt område. Fråga om påverkan på naturreservat, VA, buller och detaljplanekrav.

Tillhörande dokument