JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Mål enligt Plan- och bygglagen: P 9168-12

Fråga om beviljat bygglov varit förenligt med detaljplanens bestämmelse om tillåten byggarea.

Tillhörande dokument