JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Mål enligt Plan- och bygglagen: P 9387-12

Kommunens beslut att anta detaljplan har upphävts eftersom enkelt planförfarande inte borde ha tillämpats.

Tillhörande dokument