JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Mål enligt Plan- och bygglagen: P 975-13

Fråga om utdömande av vite. Ett bolag som förmedlar uthyrning av en arena för vissa evenemang har bedömts som verksamhetsutövare enligt miljöbalken och därmed ansvarigt för att förelagda bullernivåer ej överskrids.

Tillhörande dokument