JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Mål enligt Plan- och bygglagen: P 979-13

Förhandsbesked för bygglov till en carport har beviljats trots att det enligt gällande plan var utfartsförbud till gatan
utanför carporten.


 

Tillhörande dokument