JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Mål enligt Plan- och bygglagen: P 8918-12

Föreläggande att riva olovligt utförd tillbyggnad har undanröjts
av Mark- och miljööverdomstolen då föreläggandet brustit i tydlighet

Tillhörande dokument