JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Mål enligt Plan- och bygglagen: P 8824-13

Fråga om en utbyggnad av ett bostadshus är att anse som en mindre avvikelse från detaljplan. Frågan har besvarats nekande.

Tillhörande dokument