JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Brottmål: B 4881-14

Med ändring av tingsrättens dom har hovrätten dömt den tilltalade för artskyddsbrott bestående i att denne salufört skinn märkta med ordet "varg" i strid med bestämmelser i den s.k. CITES-förordningen.

Tillhörande dokument