JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Brottmål: B 11005-13

Mot bakgrund av brottets straffvärde har hovrätten, även med beaktande av den företagsbot som dömts ut, funnit att det av tingsrätten utdömda dagsbotsantalet inte bör sättas ned

Tillhörande dokument