JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Fastighetsmål: F 10217-14

Mål om höjning av tomträttsavgäld. Underlåtenhet att kommunicera av ena parten åberopade jämförelseoblekt har annsetts utgöra grovt rättegångsfel och föranleda återförvisning till mark- och miljödomstolen.

Tillhörande dokument