JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Fastighetsmål: F 11385-13

Fråga om nödvändig processgemenskap utgjort hinder för målets prövning. Mark- och miljööverdomstolen har konstaterat att käromålets utformning påverkar bedömngen av talerätten. Redan kärandens påstående om en rätt för egen del gentemot svaranden har ansetts innebära att käranden har talerätt.

Tillhörande dokument