JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Fastighetsmål: F 1356-14

På grund av bristande kommunicering hos Lantmäteriet har Mark- och miljööverdomstolen undanröt Lantmäteriets beslut såvitt avser dels fastighetsbildningsbeslut att bilda vägservitut och dels fördelningen av förrättningskostnaderna och återförvisat målet i dessa delar till Lantmäteriet för fortsatt handläggning.

Tillhörande dokument