JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Fastighetsmål: F 2985-14

6 kap. 5 § fastighetsbildningslagen. Delägare i  marksamfällighet har ansett vara sakägare. Trots att överföringen av andel formellt inte inneburit ändrade andelstal har undantagsregeln i bestämmelsen att delägare inte behöver biträda överenskommelse om överlåtelse inte ansetts tillämplig.

Tillhörande dokument