JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Fastighetsmål: F 3417-14

I ett mål om en anläggningsförrättning har Mark- och miljööverdomstolen delat upp andelstalslängden i en andelstalsserie för utförande och upprustning respektive en andelstalsserie för drift samt gjort en justering i förhållande till den förstnämnda andelstalsserien. Även fråga om fördelning av förrättningskostnader. 

 

Tillhörande dokument