JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Fastighetsmål: F 5224-13

Fastställande av tomträttsavgäld. En i tomträttsavtalet intagen begränsning av tomträttshavarens möjlighet att välja energilösning har bedömts påverka markvärdet marginellt i sänkande riktning.

Tillhörande dokument